3 beestige leiderstypes

Let op: elke overeenkomst met bestaande mensen (of andere dieren) berust op louter toeval.

 Het is geleden van onze dreigende tienerzwangerschap (zie blogpost van april 2013)  dat ik u iets vertelde over ons boerderijtje bestaande uit 22 dieren. Tijd dus voor een update. Terwijl ik dit schrijf zie ik onze kleine kudde geiten en schapen rustig herkauwen terwijl ze lekker tegen elkaar liggen. Harmonie… Ik vraag me af wat daarvoor gezorgd heeft. Onvermijdelijk beland ik bij: leiderschap. In de laatste 4 jaren kende de kudde 3 leiders. Ik stel ze even aan u voor.  U zal meteen 3 verschillende leiderschapstijlen ontdekken. Daarbij haastig vermeldend dat enige overeenkomst met bestaande personen louter berust op toeval (voor diegenen die het nog niet weten: Ik coach leidinggevenden in het bedrijfsleven.) :-)

1. Red Bull; dapper, charmant, drammerig & impulsief

2. Mojito: zacht, rustig, wantrouwig, “eigen hachje eerst”,

3. Ramenas: verstandig, evenwichtig en afstandelijk

 

1. RED BULL: dapper, charmant, drammerig en bezitterig

foto (9)

Leiderschap vanuit

¬ ego

¬ “verdeel en heers”

Resultaat

¬ Onrustige & ongelukkige kudde

¬ veel energieverlies

Red Bull was de eeste leider. Hij is charmant, dapper, slim & snel.  Het is onze “circus-geit”;  hij is dol op het leren van truukjes.  (Zie mijn jongste stiefdochter met hem op Youtube: “Little girl training goat”: http://www.youtube.com/watch?v=Lc682-ZWMeg)

Helaas heeft hij ook een  “bad temper”: impulsief humeurig, vrij onvoorspelbaar en zeer jaloers. Als (menselijke) coachees toekomen rent hij ernaar toe als eerste en jaagt de andere kuddeleden : “voormijvoormijvoormijvoormij!”. Hij wil alle aandacht en hij wil alle eten en hij wil dat iedereen hem en alleen hém knuffelt, en niet stopt en niet weggaat, zeker niet weggaan, kijk toch naar mij en alleen naar mij!  Hij is dol op interactie, verleidt, charmeert en draait iedereen rond zijn bokkepootje.  I love him!

Red Bull was graag leider.  Dat zag je aan hem.  Hij wentelde zich in de machtspositie.  Helaas was hij (nog) niet zo competent voor die rol. Hij zorgde namelijk voor enorm veel  onrust in de kudde, voornamelijk te wijten aan zijn onvoorspelbaarheid.  Bovendien lapte hij de gebruikelijke kuddeprocedures lustig aan zijn laars.  Voorbeeld:   Het onlangs overleden schaap Blackberry was zijn favorietje. Ook al was zij een schaapje en hij een geit; Red Bull vond haar helemaal de max, en de liefde was wederkerig. Hiërarchisch gezien bungelde zij ergens onderaan de rangorde.  Vriendschappen, laat staan liefdesrelaties à la “De Koning en De Dienstmeid” leveren romantische beelden op voor Bouquetreeksen, in real life van een kudde zijn ze “not done”.  Er heerst een hiërarchie die men dient te respecteren.  Tot overmaat van ramp kon Red Bull zijn  “tweede in rang” genaamd Yakult niet uitstaan.  Zowat alles wat Yakult deed irriteerde Red Bull: eten, niet eten, drinken niet drinken, spelen, niet spelen, ademen, … vooral voor dat laatste werd Yakult regelmatig afgestraft door De Grote Leider.   Resultaat: voortdurende schermutselingen & onrust. We zagen Yakult wegkwijnen.  Eigenlijk was er geen sprake van leiderschap, enkel van dominantie.

 

 

 2. MOJITO: zacht, rustig, wantrouwig, niet echt dapper…

IMG_3156

 

Mojito nam niet meteen de leiding over.  Aanvankelijk accepteerde hij de terreur van Red Bull.  Hij gaf zichzelf de tijd om te observeren hoe het in de kudde eraan toe ging en bouwde 1 op 1 contacten op met elk kuddelid.  Beetje bij beetje trachtte hij de leiding over te nemen, wat op hevig verzet stuitte van Red Bull.   Uiteindelijk belandden beide heren in een machtstrijd die wekenlang heeft geduurd.  Hard tegen hard.  Tot uiteindelijk Red Bull de macht overdroeg en zich mokkend schikte in zijn lot als “tweede rang”.

Mojito zorgde voor rust.  De positieve impact op de kudde was enorm.  Mojito heeft dan ook een zacht karakter.  Hij kijkt graag de kat uit de boom en doet alles graag “op zijn gemakske”.  Ook al had hij zeker talent als leider, hij schoot toch tekort.  Laat ons zeggen dat hij in het “op zijn gemakske willen zijn”  overdreef.  (Zo wordt elke kwaliteit in “overdrive” een valkuil. )

Want wat gebeurde? Bij vermeend gevaar (een blaffende herdershond, een luchtballon, een raar geluid, …) verschuilde hij zich àchter zijn kudde. Daarbij maakte hij een klaaggeluid dat klonk als: “Ik weet het ook niet hoor mannen!”   (Hilarisch, I love him!)

Gevolg: Red Bull respecteerde hem niet en bleef hem challengen, Mojito moest veel energie steken in het blijven verdedigen van zijn plek.  En al bij al, werd de kudde niet beschermd bij dreiging.

 

Tijd voor performanter leiderschap:

RAMENAS,  verstandig, evenwichtig en afstandelijk

IMG_7954

Leiderschap vanuit

¬ Helicopterview

¬ Gemeenschappelijk belang

Resultaat

¬ Harmonie

¬ Elk kuddelid kent zijn/haar plaats en wordt gerespecteerd

 

Ramenas kwam hier toe, en nam vanaf moment 1 het hele boeltje in handen.    Hoe deed hij dat?

Hij verkende éérst rustig & uitgebreid de omgeving,  zonder acht te slaan op de kuddeleden.   Hij checkte waar er eten, drinken en schuilplekken te vinden waren, verkende de grenzen van de omheining en beschouwde het terrein vanaf het eerste moment duidelijk als de zijne.    Nadat hij zijn verkenningsronde gedaan had, vond hij het tijd om even te rusten. Ons gezin keek met open mond toe hoe hij vanop een afstand nauwlettend de kuddeleden observeerde.  Rustig en zelfzeker.

Plots stond hij op en wandelde  rustig naar Mojito, die respectvol een paar stapjes achteruit zette.  Red Bull zag dit als een kans op een nieuwe machtsgreep en richtte zijn hoorns op Ramenas.  Nog vooraleer Red Bull het goed en wel besefte gaf Ramenas hem een kopstoot.  Eén enkele, maar aan Red Bull’s  flapperende oren te zien was deze bijzonder goed aangekomen. Sinds dat moment heeft hij de kudde overgenomen zonder verder machtsvertoon.  Enkel als Red Bull en Yakult nog eens ruziemaken komt hij er ostentatief naast staan en staart hij naar hen,  waarna ze stoppen met vechten en pruilend afdruipen.  Ramenas is een vredestichter.  Wanneer er bezoekers komen, is hij de enige die niet vraagt om geknuffeld te worden.  Hij heeft geen behoefte aan streeltjes en aaitjes.  Hij blijft vanop een afstand kijken, en checkt of de situatie veilig is voor elk lid.  Hij maakt geen onderscheid tussen  individuen. In geval van mogelijk gevaar aarzelt hij geen seconde en grijpt hij in.  Kort en krachtig.  Zijn leiderschap getuigt van wijsheid:  doseren van energie, kennis van omgeving & hulpbronnen, geen favoritisme &  focus op het groter geheel.

Uiteraard, het gaat hier maar over leiderschap bij schapen en geiten hé.  Mensen hebben hier niks mee te maken. ;-)

The challenge of leadership is to be strong, but not rude; be kind, but not weak; be bold, but not bully; be thoughtful, but not lazy; be humble, but not timid; be proud, but not arrogant; have humor, but without folly.  (J. Rohn)