Missie

Wij helpen organisaties bij het bouwen van een motiverende bedrijfscultuur en willen een ontwikkelingspartner zijn die bewustzijn en beweging faciliteert om op een duurzame manier te groeien.

Visie op leren

Omdat gedragsverandering niet alleen een kwestie is van kennis, en niet los kan staan van de context, zorgen we voor een ervaringsgerichte en niet-vrijblijvende methodiek. We benaderen de mens in de context en cultuur van zijn organisatie en werken steeds co-creatief en gepersonaliseerd voor een diepe impact op mens en organisatie.

Het team van Triangis bestaat uit senior professionals met ruime business ervaring die ieder een eigen specialiteit inzetten en tegelijkertijd dezelfde waarden delen:

Resultaat

We vertrekken van uw vraagstelling en richten ons concreet op de weg van de huidige situatie naar de gewenste situatie en hoe dat doel te bereiken. Wij zijn pas tevreden als onze opleidingen en coachingtrajecten werkelijk tot een verbeterde situatie leiden.

Integriteit

Wij volgen een ethische code en baseren ons op een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Respect voor mens en dier, in hun eigen unieke manier van zijn, is onze basisattitude. We zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen. In ons partnership met onze klanten en in onze interne communicatie zijn we transparant en eerlijk.

Kwaliteit

Onze deskundigheid wordt continu aangescherpt door evaluatie van onze klanten & deelnemers, bijscholing, supervisie, en door de hoge norm die we onszelf opleggen. Intern stimuleren we een leercultuur: elkaar coachen & feedback geven alsook kennisdelingsmomenten om voeling te blijven houden met de snel veranderende markten.

Passie

Overgave en sterke persoonlijke betrokkenheid bij al wat we doen.