Coaching met paarden

Naast onze klassieke trajecten kan er bij Triangis ook gekozen worden om “het paard als spiegel” in te voegen in een ontwikkelingstraject.

Het paard introduceren bij coachingtrajecten is geen absolute noodzaak, maar garandeert wel een meerwaarde bij welbepaalde aanmeldingen. Onze modules met paarden zijn krachtige bewegingsversnellers: impactvol, confronterend, ontroerend en onvergetelijk.

“The biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.”
George Bernard Shaw

Waarom paarden inzetten om een coachingtraject te intensifiëren en te versnellen?

Spiegel

Een paard dat in contact wordt gebracht met een mens zal grotendeels reageren in functie van hoe de mens zich gedraagt ten opzichte van hem. Om tot contact met het paard te kunnen komen, en om de Triangis-opdrachten uit te voeren wordt een beroep gedaan op een waaier aan competenties gericht op samenwerking & leiderschap.

Direct en eerlijk

Het paard reageert direct en eerlijk en zal via lichaamstaal feedback geven op het gedrag van de mens. Onderliggende patronen worden zichtbaar, incongruenties in denken, voelen en doen komen aan de oppervlakte. Daar is niets zweverigs of mysterieus aan, het is net heel erg “down-to-earth”.

Neem contact op met ons voor een free trial

[email protected]