3 sleutels om de burn-out epidemie te stoppen

Burn-Out op het Werk ~ Tips

62% van de Belgische werknemers ervaart overmatige stress op het werk. Meer dan 120.000 mensen zijn langer dan een jaar thuis waarvan een groot deel wegens een burn-out. De totale kost van de arbeidsongeschiktheid wordt voor 2017 geschat op 7,96 miljard euro. Voor het eerst in de geschiedenis is de kost van de werkloosheidsuitkeringen lager dan de kost van de mensen die aan het werk waren, maar “out” zijn gevallen. Er is uiteraard al heel wat geschreven en gepraat hierover. Uit de laatste studies distilleerde ik 3 sleutels om burn-out in je organisatie te voorkomen of te bestrijden.

  1. Wat niemand je vertelt over betrokkenheid

Elke organisatie streeft naar engagement. Betrokken werknemers zijn immers productiever. Een recente studie aan Yale University wijst evenwel op een verband tussen een hoge betrokkenheid en een hoog risico op burn-out. Bij één op 5 werknemers blijkt dit het geval te zijn. Zij zijn enorm betrokken, maar voelen zich tegelijkertijd alsmaar meer uitgeput. Wanneer afwezige werknemers niet vervangen worden komt de druk nog zwaarder te liggen bij diegenen die zich met passie inzetten voor het bedrijf. Daarom zijn het net die mensen, die extra aandacht nodig hebben in het preventiebeleid. Zo niet dreig je een deel van het meest gemotiveerde personeelsbestand te verliezen.

Tip: Combineer het stimuleren van betrokkenheid met het bewaken van een gezonde en realistische balans tussen vraag en draagkracht.

  1. Waar we te weinig bij stilstaan: het organisatietempo

Ren je van de ene vergadering naar de andere zonder de tijd te krijgen om informatie te verwerken en afstand te nemen? Wat betreft ons werktempo kunnen we wat leren van de Zweden. Zij kennen een ritueel: Fika, de beroemde pauze die maar liefst 2 tot 3 keer per dag wordt gehouden. In veel bedrijven is het zelfs verplicht. Op vastgezette tijden wordt er koffie gedronken en taart verorberd. Maar waar het vooral over gaat is: stoppen met wat je aan het doen bent, even op de rem gaan staan, en halt houden.  Met elkaar praten, informatie delen, de technologie even aan de kant zetten en elkaar leren kennen. Volgens een recente studie van Randstad is de werksfeer op 10 jaar tijd “verzakelijkt”. We zien alsmaar minder onze collega’s als medemensen waar je steun aan kan geven of van krijgen. De basisvoorwaarde is een organisatietempo die versnelling en vertraging afwisselt. Zweden heeft dan ook een laag burn-out cijfer.

Tip: Neem op gezette tijde een pauze, en pauzeer dan écht.

  1. Wat echt werkt

Verschillende studies wezen uit dat beweging beschermd tegen burn-outs &  essentieel is voor een gezonde mentale toestand.  En dan heb ik het niet over een marathon lopen of eens een sprintje trekken als je je wat down voelt. Dagelijks een  wandeling of een paar blokjes om doen is voldoende. Regelmatig bewegen, liefst in de natuur is niet enkel gezond voor ons lichaam, het brengt ook het brein tot rust.

Tip: Vervang regelmatig vergaderingen door wandel-meetings. Installeer dit als nieuwe gewoonte in je organisatie.

En kijk, bij het nalezen van dit artikel krijg ik een mail binnen via Linkedin van een Personeelsverantwoordelijke met de vraag om elkaar te leren kennen en eventueel samen te werken. Haar voorstel is om een wandelmeeting te houden in het nabijgelegen park. Het is een trend!

Ik wens je de komende maand een gezonde betrokkenheid en een flexibel en beweeglijk werkritme.

Meredith Van Overloop

Meredith Vets-Van Overloop ~ Anti Burn-Out Coach

Over de auteur :

Meredith Van Overloop is oprichter van Triangis en auteur van 2 HR-boeken :

  • “Niet perfect, toch content”, een wegwijzer naar de 4 natuurlijke ritmes (versnellen, vertragen, vermeerderen, verminderen)
  • “Het Overloop Effect, 7 hefbomen voor een betere werksfeer”.

Wil je weten hoe het met de sfeer in je team is gesteld en om je wegwijs te maken welke hefboom je meteen kan inzetten, vul dan de gratis vragenlijst in.

Bronnen: