• nl
  • fr

Teamontwikkeling

Ieder team is verschillend; elk teamlid is uniek en heeft een specifieke taak of opdracht, en een eigen kijk op het team. Triangis biedt ontwikkelingstrajecten aan, waarbij door inzichten te verwerven in ieders unieke bijdrage, samenwerken plezierig wordt met oog op het gemeenschappelijk doel. Afhankelijk van de doelstelling en in samenspraak met de klant kiezen we voor een welbepaalde aanpak om tot teameffectiviteit te komen. We werken op verschillende niveaus van teamontwikkeling, gebruik makend van modellen van oa. Belbin, Tuckman en Lencioni. In onze aanpak starten we doorgaans vanuit een persoonlijkheidstypologie zodat elkeen een beter inzicht krijgt in zichzelf en de verschillen met de ander, om vanuit de erkenning van de verschillen tot wederzijds begrip te komen en de bijdragen van ieders kwaliteiten ten volle te benutten. Triangis geeft door middel van de persoonlijkheidstypologieen en teamontwikkelingsmodellen inzichten in factoren die effectief teamwerk belemmeren, en rijkt aan de hand van teamoefeningen, zelfreflectie, peer-to-peer coachings handvaten aan om teamwerk te bevorderen en optimaliseren.
Wij creëren een veilig leerkader en faciliteren een interactief en constructief groepsproces.

Afhankelijk van de teamdoelstellingen en in overleg met de klant, schakelen we paarden in om teams te begeleiden en te laten groeien.

 

Inzetten van paarden: waarom?

Werken met paarden geeft niet alleen oordeelloos inzicht in eigen gedrag (al dan niet congruent buik-hart-hoofd en gevoel vs waarneembaar gedrag) maar ook in de teamdynamiek, en of de plaats die elkeen in het team inneemt de juiste constellatie is om tot het gewenste resutaat te komen. Paarden zijn een katalysator in het groeien van een team naar een hogere performantie, en om op een oordeelloze manier zaken bespreekbaar te kunnen maken.

Triangis zet paarden niet zomaar gratuit in als zuivere teambuilding activiteit. Het is ingebed in een langer durend traject van groei, of om blokkades of (inter)persoonlijke conflicten zichtbaar te maken.

Maatwerk

Teamontwikkelingsprogramma’s worden steeds op maat aangeboden en kunnen volgende bouwstenen bevatten:

  • Insights Discovery Model met Teamanalyse (online vragenlijst)
  • MBTI met workshop (online test)
  • Workshop rond de piramide van Lencioni (voorbereidende online-vragenlijst)
  • The Trust-Factor:  hoe goed scoort je team op het vlak van onderling vertrouwen en hoe dit te verbeteren (voorbereidende online-vragenlijst)
Informatie over teamontwikkeling, je team(s) performanter maken? 0491/59.10.93 of stuur ons een mailtje
Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: