• nl
  • fr

Vaak Gestelde Vragen

Wat is een coach?

Een coach is een professionele begeleider bij: het vinden van antwoorden op vragen, het zoeken naar oplossingen bij problemen en het ontdekken / benutten van ongebruikte mogelijkheden. Dit alles met het doel om de cliënt in staat te stellen om via zelfsturing tot het bereiken van een zelfgekozen doel.

Een coach doet dit voornamelijk door gerichte vragen te stellen, technieken toe te passen en zet de cliënt aan het werk.

De hamvraag is : Wat wil je bereiken en wat houdt je daarin tegen?

Het in kaart brengen van deze hindernissen, inzicht verhogen in eigen functioneren, blinde vlekken in beeld brengen, krachtbronnen vergroten,… door gerichte vraagstelling en technieken wordt de cliënt naar zijn/haar doel geleid. De mate van zelfsturing en motivatie bepaalt het succes. Sommige problemen zijn niet oplosbaar, maar worden hanteerbaar door er naar te kijken en alternatieve manieren te vinden om ermee om te gaan in de toekomst.

Is het inzetten van paarden niet gewoon een hype: wollige woorden zonder concrete betekenis?

Dr Nynke Endenburg, gespecialiseerd in het onderzoeken van het effect van therapie met behulp van dieren aan de universiteit van Utrecht waarschuwt voor de romantische illusie dat paarden “de spiegel zijn van de menselijke ziel”. “Daar is geen enkel bewijs voor. Een paard is een paard en vertoont als zodanig paardengedrag. Het is belangrijk dat een coach dit inziet, en zelfs een voorwaarde om op een verantwoorde en veilige manier dit soort werk te doen. Voor de coach is een gedegen opleiding en kennis over paardengedrag een must! Indien aan deze voorwaarde voldaan wordt, is het inzetten van dieren voor leerprocessen van kind & volwassene een aangetoonde effectieve meerwaarde. ”

Wij gaan akkoord met deze visie en zijn daarom steeds alert voor natuurlijk paardengedrag.

De coach heeft in de eerste instantie de ontwikkeling van de coachee in het vizier, maar heeft tegelijkertijd de focus op een verantwoord omgaan met het paard zodat de coachingervaring veilig blijft, mét respect voor mens én paard.

Wordt er tijdens de Triangis-sessies paardgereden?

Nee, onze coachings zijn toegankelijk voor iedereen, met of zonder ervaring met paarden.

Angst voor paarden vormt geen belemmering om in een coachingtraject te stappen. Uiteraard wordt hier mee rekening gehouden.

Tijdens een traject worden er op specifieke momenten eenvoudige oefeningen ingebouwd naast een paard (grondwerk). Het belevingsproces van de coachee staat centraal. Daarbij is er geen “goed” of “fout”, we onderzoeken “wat is”. Op die manier ondersteunt de pure ervaring “in het-hier-en-het-nu” het coachingesprek.

Bovendien kan vervolgens, in functie van het gewenste doel, nieuw gedrag worden geoefend en hulpbronnen worden aangeboord.

De opdrachten worden telkens aangepast aan de coachee, naargelang ervaring of affiniteit met paarden.

Welke competenties worden aangesproken tijdens de sessies met de paarden?

Assertiviteit, empathie, zelfinzicht, aanpassingsvermogen, beheersing van emoties, helder communiceren, buiten het eigen denkkader kunnen treden, dwangmatige controle loslaten, grenzen trekken, tot rust kunnen komen bij zichzelf, interpersoonlijke sensitiviteit, flexibiliteit, evenwicht tussen actie & rust, zelfvertrouwen, omgaan met weerstand, stressmanagement, besluitvaardigheid, geduld, concentratievermogen, ruimte geven, tact, bewustzijn & doseren van lichaamstaal, zelfsturing & leervermogen, anticiperen, pro-activiteit, reflectiviteit, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, richting geven, vasthoudendheid, bereidheid om eerlijk naar zichzelf te kijken, vermogen tot vertrouwen, durf.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: